Today Darshan Shyam Baba 01-June-2019

Khatu Shyam

Today Darshan Shyam Baba 01-June-2019

Shree Khatu Shyam ji ke aaj Ke darshan. Boliye Khatu Naresh ke jai. Shyam baba ke jai, Jai Jai Khatu Shyam, Jai Jai Khatudham.

Leave a Comment